spelregels >>
te koop bij...>>
montage >>
Spelregels
 

Voorbereiding:
Elke speler (maximaal 6) krijgt een koning en houdt deze bij zich totdat hij/zij aan de beurt is.
Van de letterstenen krijgt elke speler er 10 aan het begin. Deze stenen mag de speler open voor zich neerleggen.

Begin van het spel:
Wie het langste woord kan leggen met z'n 10 letters mag beginnen. Bij gelijke lengte van de woorden mag de jongste speler zijn woord op tafel leggen. De letters mogen in een willekeurige vorm worden neergelegd, mits een van de zijde van de letters raakt aan de zijde van de andere.
Na het leggen van het eerste woord, wordt de lengte van het woord geteld. Het aantal letters van het woord komt overeen met het aantal plaatsen dat de speler zijn koning vooruit mag zetten op het speelbord beginnend op plaats 1. Daarna mag de speler, die het eerste woord heeft gelegd, zijn voorraad letters aanvullen tot 10 stuks.

Per beurt:
Nadat het eerste woord is gelegd, kan de volgende speler, degene die links zit van de startende speler, het woord dat op de tafel ligt, gebruiken om samen met zijn letters een nieuw woord te vormen. Het nieuwe woord mag eruitzien als een "slang", dat wil zeggen, het woord mag bestaan uit letters, die boven onder voor of achter de voorafgaande letter liggen. De enige voorwaarde is dat de letters van het woord aan elkaar vastzitten langs één zijde van de lettersteen. Het woord mag dus ook van achter naar voren gelezen worden of van onder naar boven.
Na het leggen van het woord, wordt het aantal letters van het woord geteld. Dit aantal bepaalt hoeveel stappen voorwaarts, de speler zijn koning mag verplaatsen. Indien er al een koning staat op de plek, waar de speler met zijn koning uitkomt, mag de koning van de andere speler een plaats terug worden gezet, staat ook daar een koning, dan wordt de koning nog verder naar achter geplaatst net zolang totdat er een open plaats vrij is.
Na het leggen van de stenen krijgt de speler altijd 2 nieuwe letters uit de pot (zolang de voorraad strekt). Het aantal nieuwe letters is onafhankelijk van het aantal eigen letters, dat de speler heeft gebruikt om zijn woord te leggen.

Regels bij het leggen van een nieuw woord:
-een woord is toegestaan als het in het beschikbare woordenboek staat.
-per beurt moet er minimaal een letter worden gelegd om een woord te vormen.
-een letter mag in één woord meerdere keren worden gebruikt, mits elke afzonderlijke letter maar via één zijde raakt aan de volgende letter. Voor "woord" zijn dus altijd twee o's nodig.
-de punten gelden slechts voor één woord, ook al worden er met het aanleggen van de letters meerdere nieuwe woorden gelegd.
-het nieuwe woord mag geen letter(s) gebruiken van een woord dat er al ligt, wanneer het precies hetzelfde woord is.
-een blanco steen mag voor elke letter worden ingezet.
-er mogen geen twee blanco letters naast elkaar worden gelegd.

Winnaar:
Winnaar is de speler, die zijn koning als eerste over het eindpunt (60 punten) heeft.